profil
filozofie
mise
hodnoty

logo & corporate identity
product & package
prezentace & propagace
publikace
reklama
internet
realizace
modernizaceDESIGN PRODUKTŮ A OBALŮ
Obal prodává. To je hlavní axiom package designu.
Jak prosté...