profil
filozofie
mise
hodnoty

logo & corporate identity
product & package
prezentace & propagace
publikace
reklama
internet
realizace
modernizace

TÍM HLAVNÍM, CO STUDIO STILEO DODÁVÁ, JSOU NÁPADY!

Při realizaci každé zakázky klade studio STILEO
maximální důraz na 3 následující faktory:

1 | vyhnout se mechanicky rutinním postupům (řešením, která pro klienta nepředstavují žádný přínos)
2 | vyhnout se (na druhé straně) samoúčelné kreativitě (řešením, která jsou tak originální, že nemají žádnou praktickou účinnost)
3 | mít neustále na zřeteli cíl, kterého je třeba dosáhnout


Cílem je zkrátka nalezení té správné cesty – ať už jde o reprezentativní firemní grafiku, výrazné logo, zajímavou image produktu, účinnou reklamní prezentaci nebo pouhý slogan o třech slovech.