profil
filozofie
mise
hodnoty

logo & corporate identity
product & package
prezentace & propagace
publikace
reklama
internet
realizace
modernizace

DESIGN STUDIO STILEO SCHENZER zajišťuje široké spektrum prací vyžadujících vysokou kreativitu a vytříbený smysl pro styl v kombinaci s maximální marketingovou účinností.

Hlavní specializací studia je komplexní návrh vizuálního stylu – od řešení firemní identity přes produktový design či vytvoření image značky až po ucelený koncept reklamní kampaně.

Nejdůležitější devizou studia je vysoká úroveň grafického zpracování, jedinečnost návrhů a zejména schopnost přesně vystihnout záměr firmy.